Er zijn 3 soorten garantie:

  • Rinketbouw geeft na oplevering standaard 12 maanden garantie. Maatstaf is het opleveringsrapport.
  • Tevens is er de wettelijke garantie. Zaken die bij de oplevering niet zichtbaar waren, vallen afhankelijk van het gebruikte materiaal onder de wettelijke garantieregeling. In de meeste gevallen is dit een termijn van 5 jaar.
  • VLOK-garantie. Rinketbouw is aangesloten bij de brancheorganisatie VLOK. Bij eventuele geschillen kan de zgn. Geschillencommissie door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke instantie laat
  • door een expert een rapport opmaken over de kwaliteit van de werkzaamheden. De commissie zal vervolgens de juridische consequenties in overweging nemen. Dat resulteert in een bindende uitspraak die altijd door
  • Rinketbouw gerespecteerd zal worden. Staat de opdrachtgever in zijn recht, dan is herstel/schadevergoeding door de commissie gegarandeerd.
  • VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2011