Bedrijfsprofiel

Afspraken nakomen, kwaliteit leveren en onze opdrachtgevers ontzorgen. Daar draait het bij ons om.
Welkom bij Rinketbouw uit Assen!

Rinketbouw heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gerespecteerde, vernieuwende en vakkundige onderneming.
Wij zijn een zelfstandig en gezond familiebedrijf en als betrouwbare partner actief in de volgende sectoren:

  • particuliere- & seriematige woningbouw
  • zorginstellingen
  • overheid & diensten (scholen)
  • bedrijfs- & utiliteitsbouw
  • renovatie & onderhoudswerk
  • klantenwerk (particulier) 

De belangrijkste partners in het bouwproces zijn onze opdrachtgevers.
Naast de vele bedrijven en particuliere opdrachtgevers mogen wij diverse overheidsinstellingen,  stichtingen, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties tot onze vaste relaties rekenen.
Dat neemt niet weg dat wij op zoek blijven naar nieuwe relaties.
Wij vinden het belangrijk om langjarige relaties op te bouwen.
Dat lukt alleen wanneer wij ons werk goed doen en aandacht hebben voor de opdrachtgever c.q. klant.

 

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan relaties.
Niet alleen met de familie, maar zeker ook met ons klanten.
Met respect voor mens en omgeving willen wij tot in lengte van dagen bouwen aan de wereld van nu en morgen.
Met persoonlijke aandacht voor de klanten willen wij in alle facetten van het bouwproces meedenken met de klant!